Γιατί η Μισοφωνία αξίζει ευρύτερη αναγνώριση

Πολλοί άνθρωποι έχουν ήχους που δεν τους αρέσουν, όπως το τρίξιμο της κιμωλίας στον πίνακα ή το θορυβώδες φαγητό στον κινηματογράφο. Η κλινική Μισοφωνία, όμως, είναι διαφορετική. Πρόκειται για μία σοβαρή προοδευτική ασθένεια που έχει καταστρέψει ζωές και σχέσεις, ιδίως με τους πιο κοντινούς και αγαπημένους ανθρώπους των πασχόντων, οδηγώντας σε αποξένωση, σε χωρισμό, κ.λπ. Για το λόγο αυτό, αποκαλούμε τη Μισοφωνία «η διαταραχή του Μίδα».

Η διαταραχή συνήθως εμφανίζεται στην παιδική ηλικία. Η Μισοφωνία επηρεάζει ιδιαίτερα τα παιδιά – σε κρίσιμα στάδια της εκπαίδευσης και της ανάπτυξής τους.

Οι εριστικοί παράγοντες μπορεί να πολλαπλασιαστούν σε τέτοιο βαθμό ώστε, σε ακραίες περιπτώσεις, το άτομο που πάσχει από αυτή τη διαταραχή να μείνει καθηλωμένο στο σπίτι και απομονωμένο.

Η Μισοφωνία ήταν κάποτε η «αόρατη» διαταραχή. Στο παρελθόν, οι ασθενείς δεν λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη ή απλώς δεν μπορούσαν να βοηθηθούν από τους γιατρούς τους. Τώρα, όμως, κινητοποιούνται σε διαδικτυακές κοινότητες. Η Μισοφωνία είναι μία από τις πρώτες πλήρως αναγνωρισμένες διαγνώσεις της εποχής του Διαδικτύου.