Misophonia

logomats

Moduł 1: Włączenie i Edukacja

Moduł 1: Włączenie i Edukacja

Moduł 1: Włączenie i Edukacja

Cele nauczania

 • Rozumieć znaczenie oraz wagę włączenia wszystkich uczniów bez względu na ich zaburzenia i niepełnosprawności.
 • Rozumieć różnicę pomiędzy integracją a włączeniem.
 • Wiedzieć jak ważne dla szkoły jest zagwarantowanie włączenia.
 • Być świadomym roli nauczyciela w kierowaniu społecznością edukacyjną w kierunku integracji.
 • Być świadomym występowania mizofonii w szkole.
 • Wiedzieć jak włączać mizofonicznych uczniów.
 • Rozumieć znaczenie pracy zespołowej z gronem pedagogicznym aby przezwyciężyć problemy z mizofonicznymi uczniami.
 • Zdawać sobie sprawę, że pod złym zachowaniem ucznia mogą kryć się różne problemy.
 • Rozumieć, że klasa nie zawsze stanowi przyjazne środowisko dla wszystkich uczniów.
 • Rozumieć, że znęcanie się może być wynikiem zaburzeń u uczniów.
 • Wiedzieć na co zwrócić uwagę aby zdiagnozować mizofonię u ucznia.

Aby uzyskać dostęp do kursu e-learningowego Misophonia@School, przejdź na stronę training.misophonia-school.eu.