Misophonia

logomats

Moduł 6: Misophonia@School Badania przesiewowe

Moduł 6: Misophonia@School Badania przesiewowe

Moduł 6: Misophonia@School Badania przesiewowe

Cele kształcenia
  • Dlaczego zrozumienie naukowych podstaw mizofonii jest ważne.
  • Jakie są różne środki stosowane w mizofonii.
  • Jakie środki fizjologiczne zostały zastosowane w mizofonii.
  • Dowody na mizofonię z pomiarów innych niż mózg.

Aby uzyskać dostęp do kursu e-learningowego Misophonia@School, przejdź na stronę training.misophonia-school.eu.