Misophonia

logomats

Γλωσσάριο

Πρόσθια νησίδα

Στον εγκέφαλο των θηλαστικών, και στα δύο ημισφαίρια, είναι το μπροστινό μέρος του λεγόμενου «νησιωτικού φλοιού». Η πρόσθια νησίδα εμπλέκεται στην επεξεργασία των συναισθημάτων, στον κινητικό έλεγχο, στη διαπροσωπική εμπειρία, και στον έλεγχο των εσωτερικών μας οργάνων, όπως η καρδιά και οι πνεύμονες.

 

Διέγερση

Η αντίδραση ενός ατόμου με Μισοφωνία όταν εκτίθεται σε «εριστικούς ήχους». Μπορεί να είναι σε αισθητηριακό επίπεδο, στο σώμα, ή συναισθηματική. Είναι ένα δυσάρεστο συναίσθημα και προκαλεί αυτό που ονομάζεται αντίδραση «μάχης ή φυγής».

 

Βιοανάδραση (βλ. επίσης Νευροανάδραση)

Είναι μία εκπαιδευτική διαδικασία που επιτρέπει σε ένα άτομο να ελέγχει τη φυσιολογική απόκριση του σώματος, όπως ο καρδιακός ρυθμός και η θερμοκρασία του δέρματος, όταν εκτίθεται σε διαφορετικά αισθητηριακά ερεθίσματα ή συναισθήματα.

 

Γνωστική (ή Γνωσιακή) Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (CBT)

Η Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (CBT) εστιάζει στο να βοηθήσει το άτομο να συνειδητοποιήσει τις «πεποιθήσεις» του (γνώσεις, σκέψεις, προηγούμενες εμπειρίες) που σχετίζονται με ορισμένες καταστάσεις ή ερεθίσματα που προκαλούν δυσφορία ή άγχος. Η συνειδητοποίηση και η αναδιατύπωση αυτών των πεποιθήσεων αποσκοπεί στο να επιτρέψει στο άτομο να αναπτύξει δεξιότητες «αντιμετώπισης» όσον αφορά τις καταστάσεις αυτές.

 

Συννοσηρότητα

Η συνύπαρξη δύο ή περισσότερων παθολογιών στο ίδιο άτομο αποτελεί στοιχείο μεγάλου ενδιαφέροντος, ειδικά όσον αφορά τις παθολογίες που αποτελούν αντικείμενο αρχικών μελετών ή πρώτου ορισμού, όπως η Μισοφωνία.

 

Αντίδραση «μάχης ή φυγής»

Είναι μία φυσιολογική αντίδραση των νευρώνων ως απάντηση σε μία κατάσταση που θεωρείται επικίνδυνη και συνήθως εμφανίζεται σε άτομα με Μισοφωνία όταν υπερ-διεγείρονται από εριστικούς ήχους. Έχει έντονο αντίκτυπο στο άτομο που το βιώνει επειδή επηρεάζει το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση διαφόρων ορμονών.

 

Συχνότητα (ύψος ήχου)

Στην ακουστική, ορίζεται ως ο αριθμός των δονήσεων ανά μονάδα χρόνου (δευτερόλεπτο). Ένας μεγάλος αριθμός δονήσεων ανά δευτερόλεπτο παράγει ήχους υψηλών τόνων, όπως το κελάηδισμα των πουλιών, ενώ ένας μικρός αριθμός δονήσεων ανά δευτερόλεπτο παράγει ήχους χαμηλών τόνων, όπως το βουητό της βροντής.

 

Υπερακουσία

Συμβαίνει στην αυξημένη ευαισθησία στον ήχο. Στην Υπερακουσία, οι πάσχοντες βιώνουν ήσυχους και κανονικά άνετους ήχους ως πολύ δυνατούς.

 

Ένταξη

Σε κοινωνικό επίπεδο, αφορά την ένταξη και συμμετοχή ενός ατόμου σε διάφορους κοινωνικούς τομείς, και περιλαμβάνει την ένταξη στο σχολείο και την εργασία. Απώτερος στόχος της είναι να εξασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή κάθε ατόμου στην κοινωνία, ανεξάρτητα από την παρουσία περιοριστικών στοιχείων.

 

Μάθηση  

Είναι η βασική δραστηριότητα που επιτρέπει στο άτομο να οικοδομήσει το δικό του πλαίσιο γνώσης για την πραγματικότητα που το περιβάλλει. Μπορεί να συμβεί σε τυπικά πλαίσια, όπως το σχολείο, το πανεπιστήμιο ή η επαγγελματική κατάρτιση, σε μη τυπικά πλαίσια, όπως η επίσκεψη σε ένα μουσείο και η εκδρομή ως πολιτιστική δραστηριότητα, ή σε άτυπα πλαίσια, όπως συζητήσεις με φίλους ή πληροφορίες από ταινίες ή ντοκιμαντέρ.

 

Ένταση ήχου

Στην ακουστική, είναι η υποκειμενική αντίληψη της έντασης του ήχου (που επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ δυνατών και χαμηλών ήχων). Σε αντίθεση με την Υπερακουσία, στη Μισοφωνία η ένταση δεν αποτελεί ζήτημα: τόσο οι χαμηλοί όσο και οι δυνατοί ήχοι μπορούν να προκαλέσουν δυσφορία.

 

Μίμηση  

Είναι η «αυτόματη» και ασυνείδητη αντιγραφή της δράσης των άλλων. Ο μηχανισμός μιμητισμού πιστεύεται ό,τι παίζει σημαντικό ρόλο στις αντιδράσεις της Μισοφωνίας.

 

Νευροανάδραση (βλ. επίσης Βιοανάδραση)

Είναι ένα είδος Βιοανάδρασης που αφορά την εγκεφαλική δραστηριότητα: συνήθως βασίζεται στη ροή των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω της ηλεκτροεγκεφαλογραφίας – EEG.

 

Νευροεπιστήμη

Αποτελείται από όλες τις μελέτες που αφορούν το νευρικό σύστημα, και περιλαμβάνει διάφορους βιολογικούς τομείς όπως η μοριακή βιολογία, η κυτταρική βιολογία, η αναπτυξιακή βιολογία, η φυσιολογία, η βιοχημεία, η ανατομία, η γενετική, κ.λπ. Παρά το γεγονός ό,τι είναι πολύ αρχαία, η Νευροεπιστήμη σημείωσε σημαντική ώθηση στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, χάρη στην ανάπτυξη των σύγχρονων ιατρικών και πληροφοριακών τεχνολογιών.

 

Φωνοφοβία

Είναι ο φόβος του ήχου, γενικά των ήχων που θεωρούνται φυσιολογικοί και σε αποδεκτή ένταση, αλλά δεν προκαλείται αποκλειστικά από ένα συγκεκριμένο σύνολο ήχων, όπως στην περίπτωση της Μισοφωνίας.

 

Διακρανιακή Μαγνητική Διέγερση (TMS)

Είναι μία θεραπευτική μέθοδος που εστιάζει στην εφαρμογή διακρανιακών μαγνητικών διεγερτών, μη επεμβατικών, με σκοπό την αναδιαμόρφωση της δραστηριότητας των εγκεφαλικών κέντρων, που σχετίζονται με μία σειρά ιατρικών και ψυχιατρικών διαταραχών.

 

Εριστικοί ήχοι

Είναι οι ήχοι που προκαλούν έντονες αντιδράσεις στα άτομα που πάσχουν από Μισοφωνία. Πρόκειται κυρίως για τους ήχους της μάσησης, της κατάποσης, και της αναπνοής που παράγονται από άλλους.

 

Λευκός θόρυβος

Είναι ο ήχος που παράγεται από το σύνολο όλων των ακουστικών συχνοτήτων που παράγονται με ίση ένταση: για το λόγο αυτό, είναι αποτελεσματικός στην απόκρυψη περιβαλλοντικών ήχων που μπορεί να είναι ενοχλητικοί, όπως οι εριστικοί ήχοι. Μοιάζει με τον ήχο του νερού σε μία νεροποντή ή σε έναν καταρράκτη.

 

Outputs

The Misophonia@School project will carry out study and implementation activities addressed to produce the following four Intellectual Outputs:

All Misophonia@School products will be progressively available on this website in 9 languages: English, Italian, Spanish, Poland, Turkish, German, Slovenian, Greek and Icelandic.