Στα άτομα με Μισοφωνία, υπάρχει μη φυσιολογική επικοινωνία μεταξύ των ακουστικών και κινητικών περιοχών του εγκεφάλου.

Τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξήχθησαν μέχρι το 2017, έτος δημοσίευσης του άρθρου μου, «Η εγκεφαλική βάση της Μισοφωνίας», δείχνουν ό,τι στα άτομα με Μισοφωνία υπάρχει μη φυσιολογική επικοινωνία μεταξύ των ακουστικών και κινητικών περιοχών του εγκεφάλου. Πρόκειται για μία υπερευαίσθητη σύνδεση. Το πιο ενδιαφέρον πράγμα που παρατηρήσαμε, μέσω λειτουργικών ερευνών μαγνητικής τομογραφίας του εγκεφάλου, είναι ό,τι στα άτομα με Μισοφωνία η επικοινωνία μεταξύ του ακουστικού φλοιού και των περιοχών κινητικού ελέγχου του προσώπου, του στόματος και του λαιμού είναι αυξημένη. Βρήκαμε επίσης ένα παρόμοιο μοτίβο επικοινωνίας μεταξύ οπτικών και κινητικών περιοχών, και αυτό θα εξηγούσε γιατί η Μισοφωνία μπορεί να πυροδοτηθεί από ένα οπτικό «ερέθισμα». Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι με Μισοφωνία, πολύ συχνά, εκδηλώνουν επίσης μίσος για κάποιες επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Αυτές είναι οι βάσεις πάνω στις οποίες, με τους σημαντικότερους διεθνείς μελετητές και με την Ιταλική Ένωση Μισοφωνίας, θα εργαστούμε τα επόμενα χρόνια στο μέτωπο της έρευνας και της θεραπείας.
Καθηγητής Sukhbinder Kumar