Mizofonia, selektywna wrażliwość na dźwięk

Mizofonia to zaburzenie charakteryzujące się nietolerancją i wynikającymi z niej reakcjami patologicznymi na dźwięki powszechnie obecne w otoczeniu, które zwykle nie wywołują określonych reakcji u większości ludzi

Podobnie jak w przypadku innych zaburzeń psychicznych, jest to takie zaburzenie, które znacząco wpływa na życie osoby cierpiącej, potencjalnie wpływając na funkcjonowanie społeczne i zawodowe lub powodując subiektywne cierpienie.

Zapobiega to używaniu tego terminu w odniesieniu do łagodnych nietolerancji, które występują u wielu z nas, lub na przykład w odniesieniu do schorzeń ograniczonych w czasie i określonych okolicznościach.

Z pewnością trzecią noc z rzędu, gdy w sąsiednim sklepie przez pomyłkę włączy się alarm, wyrażanie złości jest czymś normalnym.

Równie zrozumiała jest reakcja pracownika call center na dźwięk telefonu zaraz po powrocie do domu po ośmiu godzinach pracy.