Misophonia

logomats

Mizofonia@School

Misophonia@School – Włączenie uczniów z mizofonią do szkół europejskich to partnerstwo strategiczne Erasmus+ (akcja kluczowa 201) opracowane dzięki współfinansowaniu przez Komisję Europejską – program Erasmus+ (Agencja włoska).

Projekt „Misophonia@School” ma na celu działanie na poziomie edukacyjnym w dwóch różnych celach, które wydają się obecnie najbardziej istotne:

— pierwszy, na bardzo specyficznym poziomie szkoły, poprzez stworzenie internetowego kursu doskonalenia nauczycieli oraz innowacyjnego protokołu screeningu – opartego na najnowszych wynikach badań naukowych i zbudowanego w formie aplikacji mobilnej – za pomocą którego nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mieli możliwość diagnozować uczniów z mizofonią i radzić sobie z ich stanem;

— drugi, na szerszym poziomie życia uczniów, poprzez rozpowszechnianie wśród rodzin uczniów (oraz wszelkiego rodzaju pedagogów, trenerów sportowych itp.) otwartej i poparte naukowo wiedzy na temat zagadnień związanych z mizofonią, które mogą mieć wpływ na różne aspekty emocjonalne, edukacyjne i rozwojowe poprzez utworzenie europejskiego centrum zasobów internetowych na temat mizofonii oraz opracowanie metodologicznego podręcznika naukowego.

Aby osiągnąć te cele, utworzono partnerstwo obejmujące 8 krajów, skupiające bardzo doświadczone organizacje i specjalistów z Włoch, Austrii, Słowenii, Cypru, Islandii, Hiszpanii, Polski i Turcji.

Projekt Misophonia@School rozpoczął się 1 września 2020 roku i zakończył się 31 sierpnia 2023 roku.

MisophoniaTest

Download iOS & Android

Google Play

App Store

Outputs

The Misophonia@School project will carry out study and implementation activities addressed to produce the following four Intellectual Outputs:

All Misophonia@School products will be progressively available on this website in 9 languages: English, Italian, Spanish, Poland, Turkish, German, Slovenian, Greek and Icelandic.

Wzmacniacz

Misophonia@School to projekt: