Misophonia

logomats

Modul 1: Vključevanje in izobraževanje

Modul 1: Vključevanje in izobraževanje

Modul 1: Vključevanje in izobraževanje

Učni cilji

 • Razumevanje pomena in pomembnosti inkluzije za vse učence, ne glede na njihovo motnjo in invalidnost.

 • Razumevanje razlike med integracijo in inkluzijo.

 • Spoznavanje, kako pomembna je šola za zagotavljanje inkluzije.

 • Zavedanje učiteljeve vloge pri usmerjanju izobraževalne skupnosti k integraciji.

 • Zavedanje o mizofoniji v šoli.

 • Poznavanje načinov vključevanja učencev z mizofonijo.

 • Razumevanje pomena timskega dela s sodelavci za premagovanje težav z mizofoničnimi učenci.

 • Zavedanje, da se za mizofobnim vedenjem lahko skrivajo druge težave.

 • Razumevanje, da razred ni vedno prijazno okolje za vse učence.

 • Zavedanje, da je lahko ustrahovanje posledica za učence z motnjami.

 • Razumevanje, kaj je treba opazovati, da prepoznamo mizofoničnega učenca.

Za dostop do tečaja e-učenja Misophonia@School pojdite na training.misophonia-school.eu.