Misophonia

logomats

Branding Design

Moduł 4: Mizofonia i Szkoła Włączająca

Moduł 4: Mizofonia i Szkoła Włączająca

Cele kształcenia
 • Zrozumienie znaczenia i wagi włączenia dla wszystkich uczniów bez względu na ich zaburzenia i niepełnosprawność.
 • Zrozumienie różnicy pomiędzy integracją a włączeniem.
 • Widza o tym, jak ważna jest szkoła w zapewnieniu włączenia.
 • Świadomość roli nauczyciela w prowadzeniu społeczności edukacyjnej w kierunku integracji.
 • Świadomość mizofonii w szkole.
 • Umiejętność włączania uczniów mizofonicznych.
 • Zrozumienie znaczenia pracy zespołowej w przezwyciężaniu problemów z uczniami mizofonicznymi.
 • Uświadomienie sobie, że za złym zachowaniem mogą się kryć inne problemy.
 • Zrozumienie, że klasa nie zawsze jest środowiskiem przyjaznym dla wszystkich uczniów.
 • Wiedza o tym, że znęcanie się może mieć konsekwencje dla uczniów z zaburzeniami.
 • Zrozumienie na co należy zwracać uwagę, aby zidentyfikować ucznia z mizofonią.

Aby uzyskać dostęp do kursu e-learningowego Misophonia@School, przejdź na stronę training.misophonia-school.eu.