Misophonia

logomats

Branding Design

Modul 4: Mizofonija in vključevanje v šolo

Modul 4: Mizofonija in vključevanje v šolo

Učni cilji
 • Razumevanje pomena in pomembnosti vključevanja za vse učence ne glede na njihovo motnjo in prizadetost.
 • Razumevanje razlike med integracijo in inkluzijo.
 • Spoznavanje, kako pomembna je šola za zagotavljanje inkluzije.
 • Zavedanje učiteljeve vloge pri usmerjanju izobraževalne skupnosti k integraciji.
 • Zavedanje o mizofoniji v šoli.
 • Poznavanje načinov vključevanja učencev z mizofonijo.
 • Razumevanje pomena timskega dela s sodelavci za premagovanje težav z mizofoničnimi učenci.
 • Zavedanje, da se za mizofobnim vedenjem lahko skrivajo druge težave.
 • Razumevanje, da razred ni vedno prijazno okolje za vse učence.
 • Zavedanje, da je lahko ustrahovanje posledica za učence z motnjami.
 • Razumevanje, kaj je treba opazovati, da prepoznamo mizofoničnega učenca.

Za dostop do tečaja e-učenja Misophonia@School pojdite na training.misophonia-school.eu.