Misophonia

logomats

Modul 6: Presejalni protokol Misophonia@School

Modul 6: Presejalni protokol Misophonia@School

Modul 6: Presejalni protokol Misophonia@School

Učni cilji

  • Zakaj je pomembno razumevanje znanstvene podlage mizofonije.

  • Kateri so različni ukrepi, ki se uporabljajo pri mizofoniji.

  • Kateri so fiziološki ukrepi, ki so bili uporabljeni pri mizofoniji.

  • Dokazi o mizofoniji na podlagi meritev, ki ne temeljijo na možganih.

  • Katera so možganska področja, za katera je znano, da so vključena v mizofonijo.

  • Kako je mizofonija lahko povezana s socialno kognicijo.

  • Uporaba mobilne aplikacije Misophonia@School za prepoznavanje morebitnih primerov mizofonije med učenci

Za dostop do tečaja e-učenja Misophonia@School pojdite na training.misophonia-school.eu.