Misophonia

logomats

Misophonia@School

Misophonia@School – Vključevanje učencev z boleznijo mizofonije v evropske šole je strateško partnerstvo Erasmus+ (ključni ukrep 201), ki je nastalo s sofinanciranjem Evropske komisije – programa Erasmus+ (italijanska agencija).

Cilj projekta “Misophonia@School” je delovati na izobraževalni ravni z dvema različnima namenoma, ki se trenutno zdita najbolj relevantna:

– prvi, na zelo specifični šolski ravni, z oblikovanjem spletnega tečaja za usposabljanje učiteljev in inovativnega presejalnega protokola – ki temelji na najnovejših znanstvenih izsledkih in je zasnovan kot mobilna aplikacija – s katerim bodo lahko osnovnošolski, srednješolski in visokošolski učitelji individualno prepoznali učence z mizofonijo in obvladovali njihovo stanje;

– drugi, na ravni življenja učencev, z razširjanjem odprtega in znanstveno utemeljenega znanja o vprašanjih, povezanih z mizofonijo, ki lahko vplivajo na različne čustvene, izobraževalne in razvojne procese, med družine učencev (in druge vrste vzgojiteljev, športnih trenerjev itd.), in sicer z vzpostavitvijo in delovanjem evropskega spletnega centra virov o mizofoniji ter pripravo metodološkega in znanstvenega priročnika.

Za dosego teh ciljev je bilo ustanovljeno partnerstvo osmih držav, ki združuje zelo izkušene organizacije in strokovnjake iz Italije, Avstrije, Slovenije, Cipra, Islandije, Španije, Poljske in Turčije.

Projekt Misophonia@School se je začel 1. septembra 2020 in zaključil 31. avgusta 2023.

MisophoniaTest

Download iOS & Android

Google Play

App Store

Outputs

The Misophonia@School project will carry out study and implementation activities addressed to produce the following four Intellectual Outputs:

All Misophonia@School products will be progressively available on this website in 9 languages: English, Italian, Spanish, Poland, Turkish, German, Slovenian, Greek and Icelandic.

Partners

Misophonia@School je projekt avtorjev: