Misophonia

logomats

Naš priročnik o mizofoniji

Zaradi svojega posebnega vedenja ljudje z misofonijo običajno veljajo za nesocialene, psihološko šibke, težke, ne-prijazne. Le globoko in znanstveno temelječe znanje o bolezni lahko pomaga, da se ta napačna dojemanja in predsodki še dodatno izboljšajo, to pa zadeva učitelje šol in vse učitelje od staršev in družin do drugih neformalnih in neformalnih kontekstov. V tem priročniku bodo predstavljene metodološke, izobraževalne in znanstvene smernice, ki obravnavajo najnovejše ugotovitve o misofoniji in prikazujejo inovativni protokol za presejalni pregled, ki ga je vzpostavilo partnerstvo in se izvaja v programu Intellectual Output 1 (Mobilna aplikacija). Priročnik bo zagotavljal visokokakovostne vsebine zaradi visoke znanstvene usposobljenosti projektnega osebja.