Misofoni olan insanlarda beyin içi işitme ve motor bölgeleri arasında anormal iletişim vardır

2017 yılında yayımladığım “Misofoni İçin Beyin Temeli” başlıklı makalemde yaptığım araştırmaların sonuçlarına göre, misofoni olan insanlarda beyin içi işitme ve motor bölgeleri arasında anormal iletişim bulunmaktadır. Aslında bu, aşırı hassaslaşmış bir bağlantıdır. Beyin üzerinde yapılan işlevsel manyetik rezonans görüntüleme (MRI) araştırmaları yoluyla gözlemlediğimiz en ilginç şey, misofoni olan insanlarda işitme korteksi ile yüz, ağız ve boğazın motor kontrol bölgeleri arasındaki iletişimin artmış olmasıdır. Görsel ve motor bölgeler arasında benzer bir iletişim modeli bulduk ve bu, misofoninin bir görsel “tetikleyici” tarafından tetiklense bile neden olabileceğini açıklar. Bu nedenle misofonik insanlar, çok sık olarak misokinestik (yani bazı tekrarlayan hareketlere karşı nefret gösteren) olarak da bilinirler. Bu temeller, uluslararası önde gelen bilim insanları ile birlikte ve İtalya’da İtalyan Misofoni Derneği ile birlikte gelecek yıllarda araştırma ve tedavi alanında çalışacağımız alanlardır. Prof. Sukhbinder Kumar