Misophonia

logomats

Misophonia@School

Misofoni@School – Avrupa Okullarında Misofonya Hastalığına Sahip Öğrencileri Dahil Etme, Erasmus+ Stratejik Ortaklık (Anahtar Eylem 201) olup Avrupa Komisyonu – Erasmus+ Programı (İtalyan Ajansı) tarafından ortak finansmanla geliştirilmiştir.

“Misofonya@School” projesi, şu anda en önemli gibi görünen iki farklı amaçla eğitim düzeyinde faaliyet göstermeyi amaçlamaktadır:

– İlk olarak, çok spesifik okul düzeyinde, son bilimsel sonuçlara dayanan ve mobil uygulama olarak tasarlanan yenilikçi bir tarama protokolü ve çevrimiçi öğretmen eğitimi oluşturarak, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinin Misofonya hastalığına sahip öğrencileri tespit etmelerine ve durumlarını yönetmelerine yardımcı olmak.

– İkincisi, daha geniş bir öğrenci yaşam düzeyinde, çeşitli duygusal, eğitimsel ve gelişimsel süreçleri etkileyebilecek Misofonya ile ilgili konularda aileler arasında (ve diğer eğitmen türleri, spor antrenörleri vb.) açık ve bilimsel temellere dayalı bilgi yaymak için bir Avrupa Web Kaynak Merkezi ve yöntemsel ve bilimsel bir el kitabı oluşturarak gerçekleştirilecek.

Bu amaçlara ulaşmak için, İtalya, Avusturya, Slovenya, Kıbrıs, İzlanda, İspanya, Polonya ve Türkiye’den deneyimli kuruluşlar ve profesyonelleri bir araya getiren 8 ülkenin ortaklığı oluşturulmuştur.

Misophonia@School projesi 1 Eylül 2020’de başladı ve 31 Ağustos 2023’te sona erdi.

MisophoniaTest

Download iOS & Android

Google Play

App Store

Outputs

The Misophonia@School project will carry out study and implementation activities addressed to produce the following four Intellectual Outputs:

All Misophonia@School products will be progressively available on this website in 9 languages: English, Italian, Spanish, Poland, Turkish, German, Slovenian, Greek and Icelandic.

Ortaklar

Misophonia@School'un bir projesi: