Misophonia

logomats

Misofonya El Kitabı

Özel davranışları nedeniyle, Misophonia’lı insanlar genellikle sosyal olmayan, psikolojik olarak zayıf, zor, arkadaş canlısı olmayan olarak kabul edilir. Sadece hastalık hakkında derin ve bilimsel temelli bir bilgi, bu yanlış algı ve önyargıyı daha da ileriye gitmeye yardımcı olabilir ve bu, okul öğretmenlerinin yanı sıra ebeveynlerden ve ailelerden diğer gayri resmi ve resmi olmayan bağlamlara kadar tüm eğitimcileri de dikkate almıştır. Bu El Kitabı, Misophonia ile ilgili daha yeni bulgularla ilgili metodolojik, eğitici ve bilimsel yönergeler sağlayacak ve ortaklık tarafından oluşturulan ve Entelektüel Çıktı 1’de (Mobil Uygulama) uygulanan yenilikçi tarama protokolünü gösterecektir. El Kitabı, proje personelinin yüksek bilimsel niteliği nedeniyle yüksek kaliteli içerik sağlayacaktır.